Gebruiksaanwijzing

De Noodsignalenshop werkt enkel met betrouwbare leveranciers. Daarnaast hebben de leveranciers waar wij mee werken jarenlange ervaring. Daardoor kunnen wij kwalitatief hoogwaardige producten leveren aan bedrijven en particulieren. Bij een product van de pyrotechnische categorie hoort ook een gebruiksaanwijzing.

Om te beginnen willen wij je meegeven dat pyrotechnische producten voor een optimale werking droog dienen te blijven. Zodra een product in aanraking komt met water, kunnen wij de werking niet meer garanderen. Buiten dat het product wellicht niet meer werkt, kan het ook nog eens gevaarlijk zijn om een vochtig product te gebruiken.

Daarnaast willen wij benadrukken dat alle signalen een houdbaarheidsdatum hebben van circa 3 jaar. Nadat deze houdbaarheidsdatum is verstreken, raden wij aan om het noodsignaal te vervangen. De werking van een noodsignaal is na deze 3 jaar onbetrouwbaar en daardoor onveilig.

Tot slot is een noodsignaal voor eenmalig gebruik. Na gebruik dien je het signaal op een veilige manier te deponeren. Onderstaand kan je voor verschillende signalen een gebruiksaanwijzing vinden.

Handfakkels met trekontsteking gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing handfakkels trekontsteking


De grootste voordelen van de noodsignalen met een trekontsteking zijn de waterdichtheid en het gemak waarmee de fakkel te ontsteken is. De behandeling van het signaal is echter lastiger. Als het koord er op een onjuiste manier uit wordt getrokken, is de kans aanwezig dat het signaal niet ontsteekt. Er worden dan ook cursussen gegeven waarin je dit type noodsignaal leert hanteren. Wanneer je in nood bent, telt namelijk iedere seconde. Het is dan belangrijk dat je het signaal direct op de juiste wijze weet te ontsteken.

  1. Houd het noodsignaal met de pijl naar boven vast. Verwijder de bovenste dop.
  2. Trek het koord horizontaal onder een lichte hoek in één vloeiende beweging uit het signaal. Sommige fabrikanten schrijven een hoek van 90 graden voor.
  3. Ontsteking van het signaal gebeurt niet direct. Er zit altijd een korte vertraging in.
  4. Houd het signaal benedenwinds vast, dus met de wind mee.

Handfakkels met wrijfontsteking veiligheidsvoorschriften

Gebruiksaanwijzing fakkels wrijfontsteking

De wrijfontsteking, ook wel de strijkontsteking genoemd, wordt gezien als één van de meest betrouwbare varianten van ontstekingsmechanismen voor noodsignalen. Deze noodsignalen zijn voorzien van een strijkkop onder de bovenste dop en worden met behulp van de onderste dop aangestreken. Dit mechanisme werkt eigenlijk hetzelfde als hoe een lucifer werkt.

  1. Houd het noodsignaal met de pijl naar boven vast en verwijder zowel de bovenste als de onderste dop
  2. Strijk met de onderste dop de strijkkop aan de bovenkant aan
  3. Na een korte vertraging volgt de ontsteking van het signaal
  4. Houd het noodsignaal benedenwinds vast (met de wind mee).

Rooksignalen gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing landrooksignaal

Het pull ignition systeem kan je het beste vergelijken met een omgekeerde lucifer. Aan het einde van het trekkoord zit een stukje wrijvingverhogend materiaal. Wanneer het koord op de juiste wijze wordt uitgetrokken, is de ontstekingstorsie optimaal. Het trekkoord levert dan voldoende wrijving om het rooksignaal te ontsteken. Wanneer het koord geen optimale ontstekingstorsie teweeg brengt, ontsteekt het signaal niet.